omloopsnelheid debiteuren
Blog

Groeien met een betere omloopsnelheid debiteuren

Cash is king is een veelgehoorde term onder ondernemers. Over het algemeen kun je stellen dat dit nodig is om te groeien. Vaak zijn er namelijk financiéle middelen nodig. Groei in omzet komt over het algemeen pas als je eerst investeringen gedaan hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra voorraad of het aannemen van extra personeel. Daarnaast betalen nieuwe klanten pas over het algemeen dertig dagen nadat je je werk gedaan hebt. Het is daarom verstandig om te zorgen dat die debiteurentermijn zo kort mogelijk is zodat zo snel mogelijk de betreffende cash beschikbaar is om groei mee te financieren. De zogenaamde omloopsnelheid debiteuren. In deze blog vertellen we je uitgebreid hoe je dit kunt realiseren binnen je bedrijf.

Het organiseren van een kortere omloopsnelheid debiteuren

Het beheer op je uitstaande facturen krijgt vaak binnen bedrijven niet de aandacht die het verdient. Daardoor loopt de debiteurentermijn vaak onnodig hoog op. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Bij een kwart van de faillissementen binnen het MKB is de onderliggende oorzaak niet of laat betalende klanten. Dus kortom het is belangrijk om hier voldoende focus op te hebben binnen je bedrijf. Vaak betekent dat weer zorgen dat je er kort genoeg op zit. Dat regel je allereerst door te zorgen dat er iemand verantwoordelijk voor is en dat deze kan beschikken over goede software. Hiermee kan diegene allereerst de facturering verzorgen. Daarnaast moet diegene ervoor zorgen dat er via het systeem gemonitoord kan worden of een factuur betaald is ja dan wel nee. Als de betalingstermijn is overschreden kan er snel actie ondernomen worden. Meestal door het versturen van de herinneringsfactuur. Dat wordt over het algemeen gedaan binnen vijf dagen na het overschrijden van de betalingstermijn. Als de herinnering niks oplevert wordt meestal de tweede herinnering verstuurd en wordt er telefonisch contact opgenomen. Dit is vaak effectief omdat je beter weet wat de achterliggende oorzaak is. Levert dat niks op dan stuur je als laatste de laatste aanmaning. Hierin geef je aan dat bij uitblijven van betaling een overdracht plaatsvindt naar een incassobureau en dat de bijkomende kosten verhaald zullen worden.

Wat doet een incassobureau?

Het incassobureau start over het algemeen eerst een minnelijke incassoprocedure. Dit is ook weer aanschrijven en telefonisch contact opnemen met de desbetreffende partij. Als dit wederom niks oplevert wordt vaak de juridische incassoprocedure gestart. Vaak vindt er eerst een vonnis plaats waarna juridische middelen ingezet kunnen worden. Denk daarbij aan het leggen van beslag. De deurwaarder kan dit verzoek tot beslag leggen uitvoeren.

Laat een antwoord achter